PERTANDINGAN SOLAR CAR DAN SAINTIS MUDA
Posted by ashari on 11 September 2015 04:00


Mendapat saguhati dalam Pertandingan Solar Car. Pelajar-pelajar yang terlibat ialah Sabrina Roszelin, Nabilah & Kamaliah

Dalam Pertandingan Saintis Muda, pelajar-pelajar yang terlibat ialah Imran Shafiq dan Lor Sheng Hui