KEJOHANAN OLAHRAGA 2018
Posted by ashari on 28 February 2018 09:19


SUKANTARA
TARIKH: 1/3/2018 (KHAMIS)
MASA: 7.30 - 10.10 PAGI
KATEGORI: A & C
ACARA: 100M, LOMPAT JAUH, & LONTAR PELURU

TARIKH: 8/3/2018 (KHAMIS)
MASA: 7.30 - 10.10 PAGI
KATEGORI: B & C
ACARA: 100M, LOMPAT JAUH, & LONTAR PELURU

ACARA PADANG - AKHIR
TARIKH: 1/3/2018 (KHAMIS)
MASA: 3.00 - 4.30 PETANG
ACARA: LOMPAT TINGGI (LC), LOMPAT TINGGI (LA), LOMPAT KIJANG (LB), LOMPAT KIJANG (PA), LOMPAT JAUH (LB), LONTAR PELURU (PB), LONTAR PELURU (LA) & LEMPAR CAKERA (PA)

TARIKH: 5/3/2018 (ISNIN)
MASA: 3.00 - 4.30 PETANG
ACARA: LOMPAT TINGGI (PC), LOMPAT TINGGI (PB), LOMPAT JAUH (PA), LOMPAT JAUH (LC), LONTAR PELURU (PA) & LEMPAR CAKERA (LA)

TARIKH: 6/3/2018 (SELASA)
MASA: 3.00 - 4.30 PETANG
ACARA: LOMPAT TINGGI (LB), LOMPAT JAUH (PC), LOMPAT JAUH (LA), LONTAR PELURU (LB), LONTAR PELURU (LC) & LEMPAR CAKERA (PB)