KERJA KURSUS SPM - SUBJEK PERNIAGAAN
Posted by ashari on 24 April 2018 14:16
PEMBERITAHUAN TAKLIMAT DAN PELAKSANAAN KERJA KURSUS KERTAS 3 SPM BAGI SUBJEK PERNIAGAAN TINGKATAN 5 TAHUN 2018

TAKLIMAT TELAH DIADAKAN PADA 17 APRIL 2018. PELAKSANAAN KERJA KURSUS AKAN DIJALANKAN BERMULA 1 APRIL HINGGA 30 JUN 2018